Fortbildning Digital kunskap och prgrammering!

Under 2017 genomfördes fortbildningar inom programmering som ett pilotprojekt för lärare i Skövde kommun. Baserat på det positiva resultat och fortsatt efterfrågan erbjuder vi nya tillfällen för vårterminen. Sverige har länge legat i topp i IT-utvecklingen och det blir allt mer viktigt för fler att kunna hantera och navigera i dagens digitala värld. Med detta kommer även ett behov av att förstå hur dessa system skapas och fungerar, och att kunna grunderna i kodning kan snart ses som ett krav. Skolverket har kommit till ett beslut till programmeringens plats i skolan och uppdaterat skolplanen för elevernas kunskapskrav inom digital kompetens och programmering.

Denna fortbildning ger dig, med och utan tidigare erfarenhet av programmering, möjlighet att lära dig och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Kursen kommer att ge dig som lärare och pedagog verktyg för att möta de utmaningar som tilläggen i läroplanen ger. Vi lägger fokus på att visa vad programmering är genom att jobba med teoretiska och praktiska moment i diskussioner och övningar. Vi fokuserar på hur programmering kan användas som ett verktyg för problemlösning och skapande. Fortbildningen ger dig även inblick och tips hur du kan fortsätta din utveckling inom området och hitta mer relevant material.

De olika fortbildningsdagarna och veckorna är:

Tisdagar  vecka 9, 12, 16, 19 och 21
Onsdagar vecka 8, 11, 14, 17 och 20
Onsdagar vecka 9, 12, 16, 18 och 21
Torsdagar vecka 8, 11, 14, 17 och 20
Torsdagar vecka 9, 12, 16, 18 och 21

Tid för utbildningen är 14:00-17:00.

Plats: Balthazar Science Center