Mera Balthazar växer fram just nu

Vi befinner oss i slutet av september och sällan har väl vi på Balthazar sett fram emot oktober månad så som vi gör nu. I slutet av oktober får vi äntligen öppna dörrarna igen och ägna oss åt det vi allra mest går igång på – mötet med våra inspirerande och nyfikna besökare! Vi är mitt i arbetet med att bygga om i verksamheten. Många är nyfikna och undrar över vad som kommer att ske och hur det kommer bli i våra befintliga lokaler men också i vår utbyggnad. Vi vill att alla skall ges möjligheten att ta reda på och känna till såväl bakgrunden som nuläget för vår verksamhet.

Här kommer en sammanfattning som berättar lite mer om pågående utveckling och kommande förändringar.

För läsare som ännu inte besökt Balthazar ligger den fysiska miljön mitt i centrala Skövde, nära resecentrum i lokaler som tillhör Volvokoncernens industriområde. Balthazar är en pedagogisk verksamhet med uppdraget att stimulera och väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos elever, lärare och allmänhet, på ett meningsfullt och lekfullt sätt.

Balthazar är just nu stängt fram till 28 oktober för ombyggnad. Ombyggnaden innebär att vi renoverar befintliga verksamhetsytor och temamiljöer (cirka 870 kvm) och utökar med cirka 900 kvm.

Från 28 oktober är totala verksamhetsytan 1 800 kvm fördelad på två plan: 1 200 kvm nedre plan och 600 kvm övre plan. Av dessa är 1 600 kvm utställningsyta för publika temamiljöer, inklusive cirka 250 kvm vetenskapscafé med utrymme för samlingar och aktiviteter. Övriga 190 kvm är personalutrymmen såsom arbetsplatser, verkstad och pausrum. Utöver detta tillkommer också en ny entrébyggnad, placerad utanpå fasaden.

Under 2016 deltog närmare 41 000 i någon form av aktivitet. Bakgrunden till detta utvecklingssteg är en positiv besöksutveckling sen starten 2001, ökad efterfrågan på fler möjligheter för elever, lärare och familjer att uppleva teknik och naturvetenskap, samt behov och förbättringsförslag i de utvärderingar vi löpande genomför.

Våra upplevelsebaserade temamiljöer används som grund i våra skol- och fortbildningsprogram och familjeaktiviteter. Vetenskapskalas och fritidskurser, som tidigare genomförts i en grannfastighet, kommer nu kunna genomföras i dessa miljöer.

Som en del i processen har en undersökning genomförts, i syfte att ge kunskap om vad målgrupper anser om Balthazar samt ge underlag för framtida utveckling. Uppdelad på två målgrupper: Lärare samt Föräldrar/mor-och farföräldrar till barn i Skövde kommun. Ett utdrag från resultatet: ”Sammanfattningsvis visar undersökningen att Balthazar Science Center är välkänt och omtyckt inom båda målgrupperna. Man tycker att barn och unga får ta till sig teknik och natur på ett lustfyllt sätt och ges möjlighet att experimentera, personalen uppskattas i hög grad av båda målgrupperna. Det som kan förbättras är utbudet, förnyelse, anpassat även för äldre barn, möjlighet till fika, bättre för vuxna samt öka känslan av att barnen går därifrån med ny/fördjupad kunskap och nyfikenhet på teknik och natur. Samtliga lärare och 99 % bland allmänheten kan tänka sig att rekommendera ett besök på Balthazar”.

Gällande fastigheten och disposition av yta är den vardagligt benämnd ”U-hallen” och ett suterränghus. Utökningen sker på källarplanet samt på våningen ovanför. Ovanvåning är betydligt större än källarplan (suterräng), och rymmer därigenom fler verksamheter. Nya grannar på ovanvåningen blir inom kort ”ASSAR”, ett utvecklingscentrum för kunskapsdriven industri och drivs av Högskolan i Skövde, Industrial Development Center (IDC), Gothia Innovation, Volvokoncernen och Volvo Car Coperation – med fokus på produktion, produktionsmetoder och teknik för industriell utveckling. Ovan nämnda café och samlingsplats blir tillgängligt för samtliga aktörer och besökare, i övrigt avgränsade verksamhetsytor för sina kärnuppdrag, så även fortsatt Balthazar.

Verksamhetens pedagogiska plattform styrs och leds i den operativt dagliga verksamheten. En plattform som bygger på att vara förankrade i vetenskaplig grund, sätta in forskning i verklighetsbaserade sammanhang och ge utrymme för våra besökares kreativitet, samarbets- och problemlösningsförmåga. Det innebär i praktiken att framtagandet av programinnehåll planeras, genomförs och följs upp av Balthazars medarbetare tillika pedagoger. Allra oftast sker utvecklingen i samverkan med olika aktörer och ”sakkunniga”, vilket är av vikt för att kunna sätta in kunskapen i ett sammanhang och vara relevanta för målgruppen. Exempelvis jobbar vi tillsammans med Högskolan i Skövde och Chalmers i akademisk förankring, samt utbildningsinstitutioner, samarbetspartners i näringslivet och ideella organisationer inom aktuella ämnesområden, med uppdraget och målgruppen i fokus – och så skall vi metodiskt fortsätta arbeta.

Välkommen att följa arbetet här på webben eller på Facebook, där vi kontinuerligt berättar lite mer i bildform vad som är på gång innanför väggarna.

Har ni frågor eller idéer, tveka inte på att höra av er till mig eller någon av mina kollegor.
Mina kollegors kontaktuppgifter hittar ni här.

Välkomna att uppleva med oss i höst!

Lisa Lindgren, VD
e-post: lisa.lindgren@skovde.se
tfn: 0500-49 89 96, 0734-61 26 68