Forskarfredag 2020

Stimulera din nyfikenhet på ForskarFredag

ForskarFredag, årets höjdpunkt för forskning och upptäckaranda, äger rum 27-28 november. Årets tema är ”Forskning för en hållbar framtid” och i år är hela programmet digitalt.

ForskarFredag arrangeras av Högskolan i Skövde, Balthazar Science Center och ASSAR Industrial Innovation Arena. Evenemanget i stort vill väcka nyfikenhet på vetenskap och sprida kunskap om hur forskning går till och når ut i hela Sverige. På 30 orter i Sverige pågår Forskarfredag, och både skolor och allmänheten kan delta, för att upptäcka ny forskning och lära sig mer om hur vardagen för en forskare egentligen ser ut.

Digitalt skolprogram för åk 4-6

Som en del av ForskarFredag har Balthazar Science Center, ASSAR Industrial Innovation Arena samt Högskolan i Skövde, tagit fram ett skolprogram riktat mot mellanstadieelever, där eleverna får testa att forska, med hjälp och instruktioner från en av Högskolan i Skövdes forskare, Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik.

Du hittar skolprogrammet och tillhörande material här till höger.


Program fredag 27 november

ForskarFredag-frukost för näringsliv

Programmet inleds med en forskarfrukost där Näringslivsforum och ASSAR bjuder in till föreläsningar med fokus på sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara tekniklösningar och metoder i vår samhällsutveckling.

ForskarFredag-frukost äger rum mellan 08.00-09:00 och anmälan sker via länk här.

Föreläsningar kl 9.30 - 12.00

09.30 Välkommen till årets forskarfredag!

09.40 Musslor som miljömätare
En forskning om hur sötvattensmusslor kan användas i miljöövervakning av föroreningar.
- Gustav Ekelund Ugge, doktorand, Institutionen för Biovetenskap

10.00 AI för att hitta optimala lösningar
Lär dig mer om varför AI kan göra stor skillnad inom sjukvård och industri.
- Jacob Bernedixen, Forskningsasistent, Institutionen för ingenjörsvetenskap

10.20 Infektionsbiologi
Forskning för att utveckla tidigare och mer korrekt diagnostik vid sepsis i syfte att öka drabbade patienters chans att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer.
- Anna-Karin Pernestig, Lektor i Biovetenskap, Institutionen för Biovetenskap

10.40 Paus

10.50 Skaraborgs Hälsoteknikcentrum & BaltSe@nioR 2.0 Nya arbetssätt och ny teknik, såsom AI-teknik, behövs för att möta utmaningar i framtidens vård och omsorg.
- Jonas Melin, Lektor i datavetenskap, Institutionen för informatonsteknologi & Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskaper

11.10 Virtuell ergonomi
Med virtuell ergonomi och simuleringar är det möjligt att tidigt testa hur en produkt eller arbetsplats kommer att passa olika användare. Men varför behöver vi ta hänsyn till olika användare och vad händer om vi inte gör det?
- Erik Brolin, institutionen för ingenjörsvetenskap

11.30 2030 Klimatspelet.
2030 Klimatspelet är ett kommande vetenskapligt förankrat spel som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.
- Per Backlund, Institutionen för informationsteknologi

11.50 Avrundning och summering av dagen


Föreläsningarna sänds via den här länken:
https://play.quickchannel.com/play/ivh29v

 

Program lördag 28 november

13.00 Nordiska bin – en unik resurs för framtidensekosystemtjänster?
Mer kunskap om bin kan i längden leda till att vi kan skapa gynnsamma situfationer för bin i framtiden och
förhoppningsvis leda till att vi kan bibehålla och stärka de tjänster som bin levererar, t ex. pollinering och honungsproduktion.
- Niclas Norrström, lektor i biovetenskap

14.00 Hållbart Föräldraskap
Det har blivit allt vanligare att blivande föräldrar använder sig av digital teknik för att införskaffa hälsorelaterad information. forskning visar att människor upplever att den snabba integrationen av digital teknik påverkar både deras privata och professionella tillvaro.
- Caroline Bäckström, Lektor i omvårdnad, och Henrik Engström, Professor i informationsbiologi, håller seminariet som presenteras av Oskar McGregor, Lektor i kognitiv neurovetenskap

 

Föreläsningarna sänds via den här länken:
https://play.quickchannel.com/play/ivh29v

 

För mer information: www.forskarfredag.se/skovde


Lisa Lindgren,
Balthazar Science Center, projektledare ForskarFredag i Skövde
0734-61 26 68, lisa.lindgren@skovde.se

Mattias Pettersson, forskningskommunikatör Högskolan i Skövde
0500-44 80 02, mattias.pettersson@his.se

Logotyper finansiärer