Om oss

Mål och vision

Till grund för verksamheten ligger uppdraget att stimulera intresse för naturvetenskap och teknik hos både barn och vuxna. Balthazar Science Center ska vara en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. Vi ska vara ett stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler ungdomar söker till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.

Balthazar är ett av redskapen i Skövde för att långsiktigt skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region, med hög utbildningsnivå och breddad rekrytering inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar tillika yrken. Vi stimulerar och väcker intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos elever, lärare och allmänheten, på ett meningsfullt och lustfyllt sätt. Genom att erbjuda pedagogiska program och kompetensutveckling för alla som verkar i pedagogisk verksamhet, upplevelsebaserade temamiljöer för allmänheten och fritidskurser för barn och ungdomar är vi en plattform för mötet mellan akademi, skola och arbetsliv.

Historia

Under 1990-talet visade ett flertal undersökningar att samhället hade ett ökat behov av naturvetare och tekniker. Samtidigt var intresset för naturvetenskap och teknik inte stort vilket visade sig i regionen kring Skövde och i övriga landet genom låga betyg i ämnena, få sökande till tekniska utbildningar samt svårigheter för företagen att rekrytera kompetenta medarbetare.

1986 öppnade ”Teknikverkstaden”, ett samarbete mellan Volvoföretagen och Skövde kommun. Syftet var att utbilda personal inom förskolan i vilka möjligheter det finns att jobba med vardagsnära teknik samt att erbjuda olika aktiviteter som skulle stimulera och utveckla barnens intresse för teknik.

Våren 1997 fick en projektgrupp med representanter från Skövde kommun, Högskolan Skövde och näringslivet i uppdrag att utreda och ge förslag på åtgärder för att stimulera naturvetenskapliga och tekniska intressen hos flickor och pojkar redan från tidiga åldrar. Ett av förslagen som gruppen presenterade var att inrätta ett Teknikens Hus.

2001 slog Balthazar, Sinnenas Verkstad upp portarna i centrala Skövde redo att ta emot barn och elevgrupper, pedagoger och allmänhetsbesökare. Bakom verksamheten stod kommunen som huvudman med Högskolan Skövde och näringslivet som samarbetspartners. Under åren har Balthazar utvecklats till att omfatta naturvetenskap, teknik och engelska och vi möter barn, ungdomar, elever, lärare och andra vuxna både på Kavelbrovägen 2B och i andra miljöer.