Gruvan

Gruvan är upplevelsebaserad och i den kan man se saker som knyter an till berget Billingen och Cementa, såsom fossil, mineral och borrkärnor. Besökarna får en förståelse för att berget har betydelse för samhället.