Skaparverkstaden

Sedan starten 2001 har skaparverkstaden varit central i verksamheten. Ordspråket ”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår” låg till grund för den pedagogiska verksamhetens ”hands-on - uppleva och göra”. I skaparverkstaden finns material för att bygga och designa.