Digital kunskap: Programmering med microbits (åk 7-9)

Beskrivning

 Med utgångspunkt ur ett entreprenöriellt perspektiv kommer begrepp och verktyg för programmering att introduceras, eleverna ges möjlighet att på ett lekfullt och utmanande sätt uttrycka sig kreativt och genom samarbete lösa utmaningar och utforska de digitala verktygens möjligheter. 

Programmets syfte

  • Att ge eleverna en introduktion till programmering och digitala verktyg.
  • Med utgångspunkt ur ett entreprenöriellt perspektiv kommer begrepp och verktyg för programmering att introduceras, eleverna ska ges möjlighet att på ett lekfullt och utmanande sätt uttrycka sig kreativt och genom samarbete lösa utmaningar och utforska de digitala verktygens möjligheter. 


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Matematik:
Digitala verktyg som stöd för lärande och problemlösning
Grundläggande kunskaper om och i programmering
Programmering för matematisk problemlösning

Teknik:
Digital teknik som del i tekniska lösningar i samhället
Digitala verktyg för teknikutveckling
Programmering för att styra och reglera

Svenska:
Språk och texter i digitala miljöer.
Digitala verktyg och medier för att kommunicera. 

Samhällskunskap:
Digitaliseringens betydelse för individ och samhälle.
Demokratiska och etiska perspektiv.
Kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Alla:
Digitala verktyg och medier som stöd för lärande.
Digitala verktyg och medier för att dokumentera, kommunicera och lösa problem.