Kom igång med koden!

Under våren 2017 genomfördes fortbildningen Kom igång med koden! som ett pilotprojekt för lärare i Skövde kommun. Baserat på det positiva resultat och fortsatt efterfrågan erbjuder vi nya tillfällen till hösten!

Kom igång med koden! ger dig som lärare, med och utan tidigare erfarenhet av programmering, möjlighet att lära sig och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Fortbildningen är huvudsakligen praktisk med inslag av teori och är skapad i hand med skolverkets beslut om vilka förmågor som skall inrymmas i elevernas lärande.

Datum för tisdagarna under hösten är: 12 sept, 3 okt, 24 okt, 14 nov och 5 dec.
Datum för onsdagarna under hösten är: 13 sept, 4 okt, 25 okt, 15 nov och 6 dec.

Läs mer om fortbildningen genom att klicka på länken nedan.

Kom igång med koden