Fortbildningsworkshop: "Digitalt skapande"

Genom digitalisering och 3D-teknik går vi från idé till digital produktion och fysisk reproduktion. Vi fördjupar oss i de designprinciper som man kan dra nytta av för att gå från tanke och idé för att skapa analoga- och digitala modeller och prototyper för olika ändamål. De olika faserna i bl.a. produktutveckling berörs både i teori och praktik. Vi fördjupar oss i de möjligheter som de digitala skapandeverktygen kan ge eleverna för att utveckla sin förmåga till eget skapande samt även ger dem möjlighet till olika uttrycksformer.

De moment vi prövar i kursen bygger på ett entreprenöriellt- och upplevelsebaserat lärande där deltagarna bjuds att aktivt delta och experimentera.