Fortbildningsworkshop: ”Programmering med Micro:Bits”

Micro:Bit är en liten och flexibel enkortsdator som har utvecklats för att användas som undervisningsverktyg i programmering.
Micro:Bit kan användas för att styra, automatisera och lösa kreativa utmaningar.

Vi tar avstamp i läroplanens mål och arbetar tillsammans med öppna problemlösningsuppgifter som går att anknyta till en rad olika skolämnen. Med hjälp av blockprogrammering får vi en praktisk inblick i programmeringens grunder och vi fördjupar oss i SARA-begreppen (Sekvens, Alternativ, Repetition & Alternativ).