Fortbildningsworkshop: "Introduktion till programmering"

Fortbildningen innehåller en orientering i vad programmering är. Övningar i analog programmering genomförs.

Vi testar och utforskar datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA - sekvens, alternativ, repetition och abstraktion) genom övningar och lekar.

Innehållet i fortbildningen är anpassat för att användas direkt i klassrummet.