Skräddarsytt

Vi erbjuder en rad fortbildningar inom naturvetenskap, teknik, naturvetenskap och engelska. Varje fortbildning är en chans att fylla på med aktuell kunskap, nya undervisningsidéer samt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.