Fortbildningsworkshop: "Programmering i Scratch"

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk, utvecklat på MIT av The Lifelong Kindergarten group, som ger eleverna möjlighet att lära sig programmering genom att skapa enkla spel och multimediaprodukter. Vi antar ett kreativt förhållningssätt och tar utgångspunkt i flera olika skolämnen i praktiska programmeringsutmaningar. Workshopen knyter an till Skolverkets webbkurs ”Att programmera” för att ytterligare illustrera, fördjupa och förklara datalogiska grundbegrepp.