Vår kunskapsmiljö

En annorlunda miljö

För det första kan vi låta eleverna uppleva en annan miljö än skolans. Eleverna kan delta aktivt i allt Science Center har att erbjuda: bland annat över 30 interaktiva aktiviteter, som går ut på mer än att bara trycka på en knapp. De har även möjlighet att bygga och skapa, att testa och experimentera. Våra ”utomhusrum” på skolgård och i skog erbjuder också en stimulerande miljö för utveckling och lärande.


Utforskande och upptäckter

Många lärare upplever att deras elever agerar på ett annat sätt i våra miljöer än i klassrummet. Deras roller förändras liksom sättet de uppfattar världen runt omkring. ”Att lära genom lek” är ett starkt koncept och våra pedagoger är vana vid att träffa elever med alla sorters bakgrunder och nivåer. Lärare säger ofta att de blivit positivt överraskade av att se sina elevers kunskap i ett ämne eller hur kreativa de har varit. Vad vi gör är att vi försöker vi skapa situationer, uppdrag och utmaningar där vi arbetar tillsammans med eleverna istället för att presentera fakta för dem. Det många ser som ”lek” ser vi på Balthazar som utforskande av och upptäckter om metoder, material och sammanhang.


Relevant, variationsrikt och roligt

”Vad är det här bra för?” På Balthazar ska eleverna kunna analysera och göra kopplingar mellan teori och praktik. Därför är också våra upplägg en kombination av olika metoder och aktiviteter. Vi strävar efter att ha en tillåtande, positiv miljö där vi inte begränsar och säger nej. För oss är det viktigt att eleverna går glada, stärkta och sedda från sitt möte med oss.