Välkommen att boka ett temabesök med oss!

Vi erbjuder en mängd olika teman inom naturvetenskap, teknik och matematik. Förutom kunskaper inom olika ämnen får barn och elever utveckla viktiga entreprenöriella kompetenser: kreativitet, samarbete och problemlösningsförmåga. Och självklart också ha roligt!

Med oss får man uppleva naturvetenskap, teknik och matematik på olika sätt och i olika miljöer. 

I flikarna till vänster kan du läsa om vårt skolprogram med program för alla åldrar, från förskola till och med gymnasium.