Analogt och Digitalt skapande

Beskrivning

Här skapar vi hela vägen från analog ritning till digital kopia och fysiskt ting. Genom digitalisering och 3D-teknik får eleverna gå från idé till digital produktion till fysisk reproduktion. 

Programmets syfte

  • Att ge eleverna en inblick i de designprinciper som man kan dra nytta av för att gå från tanke och idé till att skapa analoga- och digitala modeller och prototyper för olika ändamål. De olika faserna i bl.a. produktutveckling berörs både i teori och praktik.
  • Eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga till eget skapande samt att kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer.
  • Pedagogiken bygger på ett entreprenöriellt- och upplevelsebaserat lärande där eleverna bjuds att aktivt delta och experimentera.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Matematik:
Digitala verktyg som stöd för lärande och problemlösning.
Grundläggande kunskaper om och i programmering.
Programmering för matematisk problemlösning.

Teknik:
Digital teknik som del i tekniska lösningar i samhället.
Digitala verktyg för teknikutveckling.
Programmering för att styra och reglera.

Svenska:
Språk och texter i digitala miljöer.
Digitala verktyg och medier för att kommunicera. 

Samhällskunskap:
Digitaliseringens betydelse för individ och samhälle.
Demokratiska och etiska perspektiv.
Kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Alla:
Digitala verktyg och medier som stöd för lärande.
Digitala verktyg och medier för att dokumentera, kommunicera och lösa problem.