Hjärnastik

Beskrivning

Vi jobbar i små grupp för att klara av åtta stationer som har med kroppen, hjärnan, känslor, balans och teknik att göra. Elever får ett smörgåsbord av teknik och vetenskap serverad på ett dynamisk, fartfyllde och spännande sett. 

Programmets syfte:

  • Syftet är att elever löser problem/uppgifter tillsammans med samarbete, kommunikation och vetenskaplig kunskap.
  • Genom att ha en variation av ämnesområde, det blir ingen enskild person som har alla svar, snarare att alla kan vara med och bidra.
  • Fokus är på problemlösning men också att elever får en större förståelse för vetenskapliga fenomen genom att testa, prova och experimentera.
  • Teknik och vetenskap blir mer vardagliga, relevant och begripligt för elever.
  • Det finns en sorts universell företeelse, att tonåringar tvingas gå på Balthazar som utbildningsaktivitet. De känner sig fångna. Men det går att vända på detta genom att skapa en ”lek” utifrån den upplevelsen: hur snabbt kan de lösa gåtor, vad kan de lära om sig själva och hur smarta är de?

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.