Laborera

Beskrivning

Här står vetenskaplig metodik i centrum med särskilt fokus på laboration och experimenterande. Tillsammans tar vi reda på vad forskning egentligen innebär och hur vi kan använda vetenskaplig metodik i praktiken. I grupp laborerar vi, samarbetar, drar slutsatser och kommunicerar ut vårt resultat. Kommer någon grupp att lösa Balthazars labbuppdrag?

Programmets syfte

 • Att eleverna ska få inblick i vad vetenskaplig metodik innebär och fördelarna med sådan metodik
 • Att låta eleverna i grupp få utföra enklare systematiska undersökningar samt kommunicera sitt resultat
 • Att på ett lekfullt sätt låta eleverna i grupp planera och genomföra egna laborationer
 • Att eleverna samarbetar och kommunicerar inom och mellan laborationsgrupperna


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Kemi

Åk 7-9
Centralt innehåll 

 • Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.
 • Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi
   

Åk 7-9
Kemins metoder och arbetssätt 

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.