Problemlösningstaktik i Mattebazaren

Beskrivning

Mattebazaren är en plats där människor från olika tider och platser kan mötas. Matematiken är ett gemensamt språk som vi använder för att förstå varandra och ett kraftfullt verktyg för att lösa olika typer av problem. Vad kan vi lära av varandra genom att kommunicera och hur kan vi träna oss i att bli bättre problemlösare? Vi jobbar i grupp med kluriga problem och testar olika metoder för att lösa dem.

Programmets syfte

  • Att erbjuda ett lustfyllt möte med matematik
  • Att presentera matematiken som en föränderlig vetenskap som vi skapar tillsammans
  • Att träna förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa problem
  • Nå ökad självtillit inom matematikområdet

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Matematik:
”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet”

Matematik, syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.”

Matematik, centralt innehåll åk 7-9:
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.