( r ) evolution

Beskrivning

Digitaliseringen möjliggör simulering och beslutsstöd i smarta processer. Vi provar på och utmanar datorerna i smarta arbetssätt för att spara tid, resurser och material för ett mera hållbart samhälle. 

Programmets syfte


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)