Laborera (åk 4-6)

Beskrivning

Här står vetenskaplig metodik i centrum med särskilt fokus på laboration och experimenterande. Tillsammans tar vi reda på vad forskning egentligen innebär och hur vi kan använda vetenskaplig metodik i praktiken. I grupp laborerar vi, samarbetar, drar slutsatser och kommunicerar ut vårt resultat. Kommer någon grupp att lösa Balthazars labbuppdrag?

Programmets syfte

  • Att eleverna ska få inblick i vad vetenskaplig metodik innebär och fördelarna med sådan metodik
  • Att låta eleverna i grupp få utföra enklare systematiska undersökningar samt kommunicera sitt resultat
  • Att på ett lekfullt sätt låta eleverna i grupp planera och genomföra egna laborationer
  • Att eleverna samarbetar och kommunicerar inom och mellan laborationsgrupperna


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Kemi

Åk 4-6
Centralt innehåll

  • Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.
  • Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
  • Genomföra systematiska undersökningar i kemi 


Åk 4-6
Kemins metoder och arbetssätt 

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.