Vattnets egenskaper (F-åk 2)

Beskrivning

Vi är dagligen i kontakt med vatten – vi dricker det, vi badar i det, vi plaskar i vattenpölar. Men vad är det som gör vatten så unikt? Tillsammans med eleverna undersöker vi vattnets former; fast, flytande och gas. Även egenskaper såsom ytspänning, densitet och lyftkraft berörs. Vi funderar, diskuterar och drar slutsatser om vatten som ämne genom vårt experimenterande.

Programmets syfte

  • Att tillsammans med barnen skapa dialog där vi ifrågasätter och funderar över ämnet vatten
  • Att bygga upp en förståelse över varför vatten är vitalt för livet på jorden
  • Att låta barnen iaktta och reflektera
  • Att bygga en känsla att naturvetenskap är för mig
  • Att väcka barnens nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap genom att få uppleva och själva testa enkla experiment

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap