Vetenskapsexpedition (åk 2-6)

Beskrivning

I vår Vetenskapsexpedition tar vi med er ända till Arktis! På vägen gör vi uppehåll vid några av världens oceaner och sjöar. Under expeditionen tar vi på oss forskarrollen – frågar hur, vad och varför, och upplever hur det är att vara en forskare.

Vi undersöker havets egenskaper och hur något så vanligt som vatten kan påverka det liv som finns i polartrakterna. Hur mår isbjörnarna och pingvinerna egentligen? Och vad händer när Arktis isar smälter? Under expeditionens gång hinner vi både tänka, testa och diskutera om allt från isberg och salthalt till klimatförändringar och isbjörnsfett.

Programmets syfte

  • Att ge en bild av vad vetenskap är och hur man jobbar med vetenskap.
  • Att låta eleverna prova rollen som forskare på ett positivt och lekfullt sätt.
  • Att lyfta klimatfrågor på ett konkret sätt och tillsammans fundera över effekter av klimatförändringar.
  • Att visa hur man kan arbeta tematiskt med en plats eller ett problem för att lyfta många olika vetenskapliga grenar.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Kemi åk 1-3

  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar
  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Kemi åk 4-6

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Biologi åk 4-6

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.