LEGO - 6 Bricks

Beskrivning
I 6 Bricks gör vi korta, enkla övningar med sex stycken olikfärgade legobitar. Vi använder LEGO för att utmana barnen i sitt tekniska byggande, sin kreativitet och sin kommunikationsförmåga - med endast sex stycken legobitar!

Övningarna möjliggör bland annat lärande av färger, färgmatchning, läge och form.

Programmets syfte

  • Att utmana barnens kreativitet och öka deras kunskap och förståelse för sin omvärld.
  • Att öka den språkliga förmågan genom att samtala, diskutera och reflektera.
  • Att utveckla barnens förmåga att arbeta i grupp genom att ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Få uppleva glädjen i att skapa och konstruera.

 

Programmet riktar sig till förskoleelever från fyra år och uppåt.