Våra temamiljöer

Balthazar Science Center består av en skaparverkstad, ett antal fristående experimentstationer samt fem stycken temainriktade utställningar; vatten, gruvan, ljus, rymden, hjärtat.