Temalådor


Låna en av våra temalådor med olika uppgifter och experiment för att jobba med naturvetenskap och teknik på din skola. Syftet med lådorna är att komplettera din undervisning och stötta med material och idéer.

Våra temalådor lånar du kostnadsfritt i två veckor. Om ingen står i kö, finns det möjlighet att förlänga ditt lån ytterligare. Till Skövde kommuns förskolor och skolor kan vi skicka lådorna med internposten.

Följande temalådor finns att låna:


Förskolelådan: Blandade experiement på temat ”dina sinnen” (även ljud och ljus), el och magnetism, vatten och luft.


Konstruktion: Konstruera farkoster som tar sig fram på olika sätt och lär mer om stabila former och konstruktioner genom att bygga broar och torn.


Elektricitet: Utforska elektricitetens egenskaper och prova att koppla batterier, lampor och motorer.


Ljud & ljus: Testa din syn och hörsel och lär dig mer om ljud och ljus, skuggor och färger.


Magnetism: Lär dig mer om magnetism med enkla experiment. Du kan också prova att göra en elektromagnet.


Rymden: Varför får vi natt och dag? Hur tungt blir ett mjölkpaket i rymden? Hur ser stjärnbilderna ut egentligen? Aktiviteter som ger svar på detta och mycket mer…


Vatten – luft – energi: I den här lådan får du utforska egenskaperna hos vatten och luft samt lära dig mer om energi och energiomvandlingar på ett praktiskt sätt.


Kemi och miljö: Med dessa experiment och aktiviteter kommer ni i kontakt med begrepp som molekyler, avdunstning, förbränning, lösning, kemisk reaktion samt surt och basiskt.


Hjärta, kärl och lungor: Lär dig mer om ditt eget hjärta: Ta pulsen, mät blodtryck och lyssna på hjärtslagen. Ta också reda på mer om dina lungor och andningen.


Hjärnan: Aktiviteter där du bl.a. får testa din egen hjärna, träna din kreativitet och ditt minne.