Vattenavdelningen

I vattenutställningen kan besökarna pumpa och bli varse vad som händer när vatten faller från olika höjdnivåer, testa flytförmåga hos olika material, förflytta vatten på olika sätt, få en förståelse för hur vattnets kretslopp fungerar samt testa och få svar på vad som får och inte får slängas i toaletten.